Jorigami en alle fabrikanten van pruducten die door Jorigami worden verkocht zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist gebruik en/of het misbruik van de aangeboden artikelen. Jorigami behoudt het recht om een individueel geen service te verlenen. Jorigami behoudt het recht om deze overeenkomst te veranderen, op welk moment dan ook. Jorigami is niet verantwoordelijk voor onduidelijkheden naar aanleiding van een typfout. Informatie van producten zijn door Jorigami geschreven en gebaseerd op eigen bevindingen en de informatie van de fabrikant. De foto's van de artikelen kunnen kleurafwijkingen vertonen.